top
 
 
l
handicape kid senior care senior care r
     
 

     

 

 

 

24 uur zorgverlerner bij Alzheimer

Is de ziekte van Alzheimer vastgesteld bij uw partner, vader of moeder? Deze zorg kan een groot beroep op u doen of gaan doen. Wij regelen een betaalbaar ervaart zorgverlener voor u in eigen huis om u en mantelzorgers te ontlasten maar ook om de zorgvrager van professionele hulp te voorzien. We bespreken samen de situatie en de wensen en regelen direct een zorgverlener die bij u past. Babs Zorg Bureau levert standaard hulp tot op het niveau van ‘helpende zorg en welzijn’ en dan mogen er geen zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ (medische verrichtingen) door een zorgverlener worden toegepast. Heeft u wel deze specifieke zorgvraag dan moet er een BIG geregistreerde verpleegkundige worden ingezet. 

24 zorgverlener bij Alzheimer
De verpleging is beschikbaar binnen de afgesproken tijden. Samen met u maken we goede afspraken over het werk en de werktijden. Afspraken die passen binnen uw wensen.

Hoe regelt u thuiszorg?

Thuiszorg vraagt u als volgt aan:

  • huishoudelijke hulp: bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
  • persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar: bij uw gemeente (jeugdhulp);
  • begeleiding bij persoonlijke verzorging (als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking): bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
  • begeleiding in het dagelijks leven: bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
  • verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie): wijkverpleegkundige van de thuiszorginstelling.

Meerdere pgb's tegelijk:

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Cliëntondersteuning
Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Bron: Rijksoverheid                                                                                
Maak direct afspraak 055- 5347232

   

 
KLIK OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

Senior care

           
     
k