top
 
 
l
handicape kid senior care senior care r
     
 

     

 

 

 

Zorg Au pair

Waarom Zorg Au pair
Door ziekte, ouderdom of handicap heeft u meer hulp aan huis en zorg nodig.
Anderen kunnen zich door een handicap of chronische aandoening al op jongere leeftijd niet zelfstandig redden. Als u of uw kind het liefst thuis blijft wonen en de zorg aan huis wilt inhuren, kunt u kiezen uit thuiszorg of particuliere zorg.
Goede begeleiding en ondersteuning bij de dagelijkse routine zijn dan belangrijk. In bijna alle situaties veroorzaakt een door zorgbehoefte gedwongen verhuizing uit de vertrouwde leefomgeving een terugval in het functioneren. En meerdere korte zorgmomenten per dag zijn soms geen oplossing wanneer meer structuur en persoonlijke aandacht noodzakelijk zijn.
Een flexibele en goedkopere oplossing bieden onze Zorg Au pair  uit het buitenland. 

Wie is Zorg Au pair
Zorg Au pair is buitenlandse zorgverlener de meest geschikte thuiszorg waarbij de Zorg Au pair in huis bij de zorgvrager woont.
De inwonende Zorg Au pair zijn gekwalificeerd en ervaren. Het gaat om goed opgeleide, ervaren Zorg Au pair uit  EU-landen (Tsjechje of Slowakije of uit Roemenië). Ze hebben de vereiste vaardigheden om goed met de cliënt te kunnen communiceren en professionele zorg te bieden.
De inwonende Zorg Au pair is altijd aanwezig en verzorgt u of staat u bij op de momenten dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld helpen met opstaan, aankleden, boodschappen doen, koken, hulp bij het eten, samen wandelen. Alle wensen en vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar.
Ons Zorg Au pair Krijgt salaris en inwoning en een eigen gemeubileerde kamer toegewezen.
Een inwonende Zorg Au pair is inzetbaar voor:
Thuisverzorging / Mantelzorg
persoonlijke verpleging
 persoonlijke begeleiding,
 behandeling,
Re-integratie,
 Dementerende ouderen zorg
Terminale zorg
Zorg bij chronische ziekten of aandoeningen
Kinderen met een zorgvraag.

Taal van de Zorg Au pair
Alle Zorg Au pair spreken Duits of Engels, echter wij begrijpen dat het voor een grote groep van onze klanten belangrijk is dat de Zorg Au pair een basis Nederlands beheersen.
Sommige zorgverlener hebben een aantal jaren in Nederland  gewerkt en zich de taal eigen,  andere omdat ze onze eigen interne training basis Nederlands hebben gevolgd.
Hoewel sommige zorgvragers het wel goed vinden om Engels of Duits met ze te praten.


Taken  Zorg Au pair
Zorg Au pair  woont bij mensen thuis. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.
 Dat geeft zekerheid en rust en maakt daardoor vele omstandigheden en situaties lichter en makkelijker. Door de persoonlijke verzorging ontstaat er een vertrouwensband, welke in een verpleegtehuis niet mogelijk is, aangezien de verpleegster hier meerdere patiënten heeft. Hierdoor wordt ook nog eens extra onderstreept dat u afhankelijk bent. Ons concept “ 24 uur zorg aan huis” geeft u eigenwaarde waardoor de hulpbehoefte veel minder sterk ervaren wordt.

  • Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren
  • Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
  • Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid

Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen Koken en boodschappen doen, wassen, strijken en vouwen.
Het voordeel van een “ 24 uur zorg aan huis” is dat u veilig in uw eigen vertrouwde omgeving oud kunt worden en u het plezier in het leven kunt behouden.


   

 
KLIK OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

Senior care

           
     
k