top
 
 
l
   handicape kid   senior care   senior care r
     
 

     

 

 

 

Nieuws

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van waaruit de ouderenzorg werd geregeld overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan mensen thuis. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet geldt voor alle mensen die zelfstandig wonen maar door een lichamelijke of psychische beperking ondersteuning nodig hebben. Bij ouderen met een hulpvraag moet de gemeente onderzoeken wat de situatie is en welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving van de cliënt. Dit onderzoek voert iedere gemeente op eigen wijze uit. Op basis van het onderzoek stelt de gemeente vast of een cliënt recht heeft op professionele begeleiding of zorg en hoeveel uur. Hierbij gaat het om individuele begeleiding en dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zoals een rolstoel of aanpassingen aan de woning. De gemeente kan aan ouderen die ondersteuning nodig hebben ook een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.

Toestanden verpleeghuiszorg 'dramatisch en onacceptabel'

De kwaliteit van verpleeghuiszorg is onder de maat. Dat concludeert het programma Meldpunt! uit eigen onderzoek, op basis van inspectierapporten. 'Onacceptabel', reageert de Rotterdamse hoogleraar Veiligheid in de zorg Jan Klein, na het zien van de beelden.

In de uitzending komt een geval naar voren waarin nachtdienstmedewerkers van een verpleeghuis onrustige cliënten regelmatig fixeren met een Zweedse band.

'We zien geen andere uitweg, want sommige dementerenden kunnen 's nachts een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen', verklaart een verpleger op een zwaar onderbezette afdeling. 'We doen de Zweedse band weer af voordat de dag begint, zodat niemand erachter komt. Dat is een stilzwijgende afspraak tussen nachtdienstmedewerkers.'

Risicovol

'Dramatisch en onacceptabel', vindt Jan Klein. 'Vastleggen heeft een risico in zich dat die mensen zich verhangen. Dat gebeurt regelmatig. En hoe vaker mensen gefixeerd worden, hoe groter het risico dat ze zich verhangen.'

Reactie IGZ

'Dat mag dus echt niet', reageert hoofdinspecteur Joke de Vries van de IGZ in de studio. Zij wil dat gevallen zoals in de uitzending onmiddellijk gemeld worden. Ook CDA-Kamerlid Mona Keizer is verontwaardigd: 'Dit is niet toegestaan, het heeft grote risico's en het hoeft ook niet.'

Nieuws

Ruim 30 miljoen voor dementie onderzoek

0 810 Nursing

Het ministerie van VWS maakt de komende drie jaar 32,5 miljoen euro vrij voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Het geld is bestemd voor het Deltaplan Dementie.
Ruim 30 miljoen voor dementie onderzoek

Deltaplan Dementie is een initiatief van Alzheimer Nederland en Nederlandse wetenschappers. Doel van het plan is om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar een betere behandeling, het genezen en voorkomen van dementie. Ook komt er een nationaal dementieregister om de inhoud en omvang van de problematiek inzichtelijk te maken. En er moet een e-healthportal worden gevormd voor allen die betrokken zijn bij dementie, als patiënt, naaste of professional. Het portal gaat informatie bieden en is tegelijk een platform voor innovatie en verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie.

Kwaliteit zorgverlening verhogen

Het ministerie van VWS hoopt dat de zorgprofessional het Deltaplan Dementie kan gebruiken om de kwaliteit van zorgverlening  te verhogen. Ook moet het plan bijdragen aan toenemende bewustwording met betrekking tot dementie, beheersing van de kostenontwikkeling en behoud van arbeidsproductiviteit van mantelzorgers

 

 

 

                                                                                                                                        

   

 
KLIK OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

Senior care

 

vind ik leuksFacebook

           
     
k