top
 
n
 
l r
     
f
 
j
 

 

 

 

Nieuws

Zomer Au pair een nieuwe trend
Zou u uw zomer Au pair per direct willen hebben?
Het is crisis in de kinderopvang; honderden instellingen verkeren in problemen en worden met sluiting bedreigd.
Onderzoek wijst uit dat kinderopvang grote voordelen biedt voor gezinnen. Dat hoeven we u niet uit te leggen! Maar Au pair is nog veel goed koper dan de kinderopvang!!!
Vooral in de zomer periode, dat betekent niet altijd een rustgevende vakantie of een bijzondere tijd met uw partner.
Wilt u een vakantie met het gezin combineren met ontspanning en tijd samen met uw partner?
Om u te ondersteunen van uw zomer vakantie hebben wij deze maand een speciale aanbieding: voor slechts 250 euro promoten we u rust en ontspanning tijdens uw vakantie, zonder u zorgen te hoeven maken over de kinderen.
Wij hebben kandidaten uit Tsjechje, Slowakije, Roemenië of Hongarije per direct voor u gezin.
Sommige van onze kandidaten zijn al in NL, wachten voor een nieuwe gastgezin.
Onze kandidaten zijn door onze contactpersonen van erkende partnerorganisaties in het land van herkomst van de kandidaat nauwkeurig geselecteerd en gescreend.

Migratiebeleid verandert per 1 juni 2013

Op 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking tegelijk met de Wet nationale visa. Beide wetten betreffen met name de reguliere verblijfsdoelen zoals arbeid, studie en gezinshereniging.

Wat gaat er veranderen?

  • Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch.
  • Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemdeling al een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen terwijl betrokkene nog in het buitenland verblijft.
  • Referenten krijgen een belangrijke rol binnen het migratiebeleid. De referent is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf of onderwijsinstelling) die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen.
  • Rechtspersonen en ondernemingen kunnen zich laten erkennen. Dan worden zij ‘erkende’ referent. Voor erkende referenten gelden bepaalde voordelen (zie onder ‘Rechten en plichten’). In sommige gevallen (onderwijsinstellingen, au-pairbureaus, werkgevers van kennismigranten) is erkenning verplicht.
  • Referenten die gezinsleden naar Nederland willen laten komen, kunnen niet worden erkend. Zij zijn natuurlijke personen waardoor erkenning voor hen niet mogelijk is.
  • Alle referenten hebben wettelijke verplichtingen.
  • De IND krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

Geldt het nieuwe beleid na invoering alleen voor nieuwe aanvragen?

Dit is afhankelijk van de datum van de eerste verblijfsaanvraag. Na invoering heeft het moderne migratiebeleid ook consequenties voor bepaalde categorieën reeds verleende vergunningen en voor overeengekomen convenanten.


Meer informatie

Consequenties per verblijfsdoel
Kennisgeving referentschap (modern migratiebeleid)


Een burger van de Europese Unie verblijft rechtmatig in Nederland op grond van Richtlijn 2004/38/EG, indien hij een ziektekostenverzekering heeft en hij bijvoorbeeld over voldoende middelen van bestaan beschikt voor de periode dat hij in Nederland verblijft. De EU-burger hoeft in dit geval geen aanvraag in te dienen voor verblijf als au pair in de zin van de nationale wet-en regelgeving, maar kan zich in dit voorbeeld laten registreren als economisch niet-actieve. In dit geval is de EU burger geen au pair in de zin van het au pair beleid zoals opgenomen in de Vreemdelingenwet 2000.

Indien een burger van de Unie verblijf als au pair in Nederland op grond van het Nederlandse au pair beleid wenst, zal hij een verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet 2000 moeten aanvragen. Dan gelden alle voorwaarden, rechten en plichten voor verblijf als au pair ondanks het feit dat de burger van de Unie reeds rechtmatig verblijf heeft op grond van de Richtlijn.

Au pairs uit de Europese Unie
30 mei 2012

Wetsvoorstel MoMi
16 februari 2011

De Tweede Kamer heeft op 16 februari jl. ingestemd met het wetsvoorstel Modern Migratiebeleid (MoMi). Onder Modern Migratiebeleid worden de Au-pairbureaus en de bureaus voor culturele uitwisseling juridisch de referent van de au pair of uitwisselingjongere. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige situatie, waarin het gastgezin (informeel) referent is. Gastgezinnen kunnen geen uitwisselingsjongeren meer laten overkomen zonder tussenkomst van een erkend referent. De benodigde documenten voor de au pair zoals bijv. de MVV en de verblijfsvergunning moeten door de referent worden aangevraagd.
De nieuwe wet heeft slechts invloed op au pairs uit derde landen welke een visum nodig hebben. Burgers van de Europese Unie kunnen op grond van het Gemeenschapsrecht nog steeds legaal in Nederland verblijven maar voor onderdanen van de Europese Unie die expliciet aangeven dat hun verblijfsdoel ‘au pair’ zal zijn gelden dezelfde regels als voor au pairs uit derde landen.
Nadere informatie omtrent MoMi is te vinden op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.


 


 

   

Gratis Online Formulieren

NUTTIGE LINKS


> Onze diensten
> Au pair in Nederland
> Au pair in Luxembourg
> Au pair in België
> Waarom een Au pair en wat doet een Au pair
> Hoe werkt dat
> Onze bemiddelingskosten
> Wat kost Au pair per maand
> Internet gevaren
> Advies gastgezin en Au pair
> Kookie Beleid
> Veel gestelde vragen

 

Ga naar ons zorgprogramma


 

 

KLIK HIER OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

 
au pair direct

 

 

 

 

 

 

doneer nu

    
           
 

| Algemene voorwaarden gezin | Algemene voorwaarden Au pair | Disclaimer / privacy statement | Nieuws | Contact |


   
k