top
 
n
 
l r
     
f
 
j
 

 

 

 

Eizen voor gastgezin

Algemene voorwaarden voor gastgezin
In alle gevallen geldt voor de au pair:

 • De au pair heeft een geldig paspoort
 • De au pair vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • De au pair heeft niet eerder illegaal in Nederland verbleven.
 • De au pair heeft bij een eerdere aanvraag van een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens verstrekt of relevante gegevens achtergehouden.
 • De au pair is verplicht tijdens het verblijf in Nederland een Nederlandse Basisverzekering (de basis zorgverzekering) te hebben.
 • De au pair moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet de au pair laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Zonodig moet de au pair zich tegen tbc laten behandelen. Komt de au pair uit Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika of uit een EER-land of EU-land? Dan is tbc-onderzoek niet nodig.


Specifieke voorwaarden 

Specifieke voorwaarden om naar Nederland te komen als au pair:

 • De au pair is 18 jaar of ouder maar jonger dan 31.
 • De au pair gaat in Nederland verblijven in het kader van het uitwisselingsprogramma van de erkende referent.
 • De au pair heeft niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • De au pair heeft niet meer dan €34 betaald aan kosten voor de voorbereiding op het verblijf in Nederland.
 • De au pair heeft geen contract met een gastgezin of een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau ondertekend waarmee hij zich verplicht tot het betalen van geld of een geldboete als sanctie wegens het niet nakomen van een of meerdere bepalingen van dit contract. 
 • De au pair heeft geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau
 • De au pair gaat geen taken verrichten voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereist.
 • De au pair gaat wonen op het adres van het gastgezin. Hij gaat zich inschrijven bij de gemeente op het adres van het gastgezin.


Specifieke voorwaarden voor het gastgezin:

 • Het gastgezin bestaat uit 2 of meer personen.
 • Het gastgezin heeft rechtmatig verblijf in Nederland.
 • De au pair heeft nog niet eerder voor het gastgezin (in het buitenland) gewerkt.
 • De au pair werkt maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week. Daarnaast heeft de au pair minimaal 2 vrije dagen per week.
 • Uw au pair verricht alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden.
 • Het gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
 • Het gastgezin en de au pair maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. Het gastgezin en de au pair hebben deze dagindeling ondertekend. In de dagindeling moet minimaal staan:
  -hoeveel uur lichte huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen,
  -welke 2 dagen in de week de au pair vrij is en wie het alternatief is van de au pair voor het doen van de lichte huishoudelijke werkzaamheden.
 • Het gastgezin moet voldoende inkomen hebben.
 

   

Gratis Online Formulieren

NUTTIGE LINKS


>Onze diensten
>Au pair in Nederland
>Au pair in Luxembourg
>Au pair in België
>Au pair taken

>Taken Nanny
>Onze werkwijzen
>Onze bemiddelingskosten
>Kosten Au pair per maand

>Eisen voor gastgezin
>Au pair verzekering


Ga naar zorgprogramma

 

 

KLIK HIER OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

au pair direct

   
           
 

| Algemene voorwaarden gezin | Algemene voorwaarden Au pair | Disclaimer / privacy statement | Nieuws | Contact |

   
 k