top
 
 
l
  handicape kid  senior care  senior care r
     
 

     

 

 

 

Verzekeringen

Basiszorgverzekering
Voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken is de Basiszorgverzekering nodig zoals wij die in Nederland kennen.
Met de basiszorgverzekering is de kandidaat verzekerd voor medische kosten.
Het verplichte eigen risico op de basisverzekering is € 360,- per jaar
(2014). JoHo Insurances raadt u een basisverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico aan. Door het afsluiten van een basisverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico daalt de premie voor de verzekering aanzienlijk. Omdat de ISIS au pair verzekering in principe al loopt vanaf vertrekdatum, is hiermee het eigen risico van de basisverzekering opgevangen wat betreft de kosten voor onvoorziene spoedeisende medische kosten.
U verhaalt deze kosten op de au pair verzekering. Meer informatie op: www.johoinsurances.nl/verzekering- Nederland/ziektekosten/basisverzekering-voor-au-pairs
Let op dat voor de niet gedekte kosten op de ISIS au pair verzekering (zoals bv. kosten i.v.m. drank/drugs gebruik, zwangerschap, etc.) het hogere eigen risico dan wel geldt.

Voordelen basiszorgverzekering:
* U voldoet hiermee voor een deel aan uw zorgplicht,

* U voldoet hiermee aan de eisen van de SVB, CVZ en de IND,

* Dekking voor bestaande aandoeningen/ kwalen,

* Dekking voor bijvoorbeeld psychische aandoeningen,

* De medische kosten worden door de zorgverlener rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar,

* Niet of nauwelijks extra kosten indien de au pair zorg toeslag krijgt.

Aanvragen basiszorgverzekering
Op het moment dat uw au pair in Nederland is dient u haar in te schrijven in de ​​BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA)​. Het is van belang dat de au pair bij deze inschrijving een BSN nummer
ontvangt! Dit is namelijk nodig om de basiszorgverzekering aan te kunnen vragen. Tevens heeft de au pair een verblijfsvergunning nodig (buiten de EU) of een melding bij de IND (binnen de EU) om de basiszorgverzekering te kunnen aanvragen. Bij het versturen van de au pair verzekering ontvangt u de instructie hoe u de basiszorgverzekering kunt aanvragen.

Een veel afgesloten zorgverzekering voor Au Pairs is de Take Care Now! zorgverzekering. Sluit u deze af via johoinsurances.nl, dan krijgt u korting via het JoHo collectief.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van de situatie en het inkomen kan de au pair zorgtoeslag ontvangen.
Doorgaans is de zorgtoeslag zelfs nog iets meer dan de premie voor de basiszorgverzekering. Gemiddeld genomen zal de au pair rond de € 72,-
aan zorgtoeslag ontvangen (2014). Zodra u de au pair verzekering heeft afgesloten ontvangt u een instructie hoe u de zorgtoeslag kunt aanvragen en ook weer stopzetten.

Aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering)
Onze kandidaten hebben geen standaard WA verzekering. Indien u dit noodzakelijk acht zult u daar zelf zorg voor dienen te dragen. Het is wel raadzaam.

 

                                                                                                                           

 

   KLIK OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

Au pair direct

           
     
k