top
 
 
l
handicape kid   senior care   senior care r
     
 

     

 

 

 

Onze werkwijzen

Procedure inzet inwonen Zorgverlener / Zorg Au pair

Als u van onze diensten gebruik wenst te maken, kunt u zich registreren door middel van het inschrijfformulier, welke u kunt opvragen of via onze website " downloaden"
aanvraagformulier (inschrijven is gratis).
 

 
 
Interview (huisbezoek)
-Hierna neemt de zorgmanager contact met u op om een afspraak te maken voor het interview. Tijdens dit bezoek stelt de zorgmanager in overleg met u het zorgplan op. In het zorgplan worden de zorgmomenten vastgelegd. Uit het zorgplan blijkt hoeveel uur onze inwonende zorgverlener voor u gaat werken. Aan de hand van deze gegevens zal er een rooster met zorgmomenten worden gemaakt.                                                                                                           
-De kosten voor een huisbezoek bedrag €30. De 30 euro wordt niet gerestitueerd. De additionele kosten voor het huisbezoek bedragen 0.30 euro cent per km vanaf Apeldoorn.
Maak direct een afspraak!

Vacature offer:
-Met onder andere de informatie van het inschrijfformulier, uw persoonlijke brief,  het zorgplan,  en foto maken wij een vacature offer.              
Vervolgens starten wij onze zoektocht naar de voor u meest geschikte kandidaat. We maken hierbij gebruik van onze database, ons netwerk en andere bronnen om naar de kandidaat te zoeken die aan uw zoekcriteria voldoet.
-Nadat wij de geschikte kandidaat getraceerd hebben, zullen wij deze selecteren en testen op haar geschiktheid voor de functie.
-Tenminste een of twee kandidaten zullen wij vervolgens aan u voordragen voor nadere kennismaking (CV, brief, registratieformulier, en foto’s).
- Indien nodig kan de zorgmanager u adviseren bij het maken van een keuze.
-Bij wederzijds gebleken interesse brengen wij een telefonische afspraak tussen u en de kandidaat  tot stand. Na dit telefoongesprek bepalen zorgverlener/ domestic werker , zorgmanager en u of u gaat samenwerken en kiest voor plaatsing en kan in overleg een startdatum worden bepaald.

Modelovereenkomsten
Voor het plaatsen van een inwonende hulpverlener, zal er gebruik worden gemaakt van 2 standaard modelovereenkomsten van de SVB (sociale verzekeringsbank). Overeenkomst 1 is het arbeidscontract tussen u en de zorgverlener. Overeenkomst 2 is de overeenkomst tussen u en BabsAupairAgency.

Evaluatiemomenten
Onze organisatie vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en regelmatig te evalueren, of de gemaakte match blijvend voldoet aan de wensen van onze klanten. Zorg dient professioneel en op een verantwoorde wijze te worden verleend. De zorgverlener / domestic werker zal wekelijks een rapportage uitbrengen over de voortgang. Deze rapportage zal tijdens de evaluatie worden besproken met u als klant en de zorgmanager als tussenpersoon. Op deze manier kan door de zorgmanager direct worden ingegaan op vragen van u of de zorgverlener. Buiten de evaluatiemomenten om is de zorgmanager altijd telefonisch te bereiken tijdens kantooruren.

De kosten 24 uur zorg aan huis:

U betaalt maandelijks een vast bedrag van € 2450,- en de kosten van kost en inwoning bij u thuis van de verzorgende. Er zijn voor u geen bijkomende kosten zoals belastingen, registratie etc.. De verzorgende verblijft bij u in huis (inwonend). Van u wordt verwacht dat zij onderdeel is van uw gezin.

De kosten van ons service“ 24 uur zorg aan huis” kunnen in veel gevallen betaald worden uit de PGB (Persoon Gebonden Budget)of Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) afhankelijk van de hoogte van PGB of PAB zijn er meestal geen kosten die door uzelf gedragen moeten worden.
  


   

 
KLIK OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

kandidaat per direct

           
     
    k