top
 
 
l
handicape kid senior care senior care r
     
 

     

 

 

 

Inwonen zorgverlener

Waarom inwonen zorgverlener
Door ziekte, ouderdom of handicap heeft u meer hulp aan huis en zorg nodig.
Anderen kunnen zich door een handicap of chronische aandoening al op jongere leeftijd niet zelfstandig redden. Als u of uw kind het liefst thuis blijft wonen en de zorg aan huis wilt inhuren, kunt u kiezen uit thuiszorg of particuliere zorg.
Goede begeleiding en ondersteuning bij de dagelijkse routine zijn dan belangrijk. In bijna alle situaties veroorzaakt een door zorgbehoefte gedwongen verhuizing uit de vertrouwde leefomgeving een terugval in het functioneren. En meerdere korte zorgmomenten per dag zijn soms geen oplossing wanneer meer structuur en persoonlijke aandacht noodzakelijk zijn.
Een flexibele en goedkopere oplossing bieden onze inwonende zorgverleners  uit het buitenland. 

Wie is inwonen Zorgverlener
Inwonen zorgverlener  is buitenlandse zorgverlener de meest geschikte thuiszorg waarbij de zorgverlener  in huis bij de zorgvrager woont.
De inwonende zorgverlener zijn gekwalificeerd en ervaren. Het gaat om goed opgeleide, ervaren zorgverlener uit  EU-landen (Tsjechje of Slowakije of uit Roemenië). Ze hebben de vereiste vaardigheden om goed met de cliënt te kunnen communiceren en professionele zorg te bieden.
De inwonende zorgverlener is altijd aanwezig en verzorgt u of staat u bij op de momenten dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld helpen met opstaan, aankleden, boodschappen doen, koken, hulp bij het eten, samen wandelen. Alle wensen en vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar.
Ons zorgverlener Krijgt salaris en inwoning en een eigen gemeubileerde kamer toegewezen.
Een inwonende zorgverlener is inzetbaar voor:
Thuisverzorging / Mantelzorg
persoonlijke verpleging
 persoonlijke begeleiding,
 behandeling,
Re-integratie,
 Dementerende ouderen zorg
Terminale zorg
Zorg bij chronische ziekten of aandoeningen
Kinderen met een zorgvraag.

Taal van de Zorgverlener
Alle zorgverlener spreken Duits of Engels, echter wij begrijpen dat het voor een grote groep van onze klanten belangrijk is dat de zorgverlener een basis Nederlands beheersen.
Sommige zorgverlener hebben een aantal jaren in Nederland  gewerkt en zich de taal eigen,  andere omdat ze onze eigen interne training basis Nederlands hebben gevolgd.
Hoewel sommige zorgvragers het wel goed vinden om Engels of Duits met ze te praten.

   

 
KLIK OM PROFIELEN VAN DE KANDIDATEN TE BEKIJKEN

Senior care

 

Facebookvind ik leuks

 

 

           
     
k