Au pair in België

Au pair in België

Een Au pair is iemand tussen 18 en 26 jaar oud, die graag voor korte of langere tijd wil wonen en werken bij een gastgezin in een land naar keuze. De ideale mogelijkheid om een andere taal vloeiend te leren spreken en om te gaan met andere culturen waarbij de Au pair geen arbeid in de zin van de WAV (wet arbeid vreemdelingen) mag verrichten. De Au pair wordt voor de duur van het verblijf geaccepteerd als gezinslid. Voor de Au pair en gastgezin bestaan verplichte regels, die door de raad van Europa zijn opgesteld.
Het buitenlandse verblijf van de Au pair moet ten minste 3 maanden zijn en maximaal 1 jaar.

De Au pair en Au pair plus

  • Mag maximaal 20 uur per week met de verzorging van het kind (eren) bezig zijn en lichte huishoudelijke taken verrichten (4 uur per dag).
  •  Mag maximaal 2 keer per week gevraagd worden om ’s avonds op het kind (eren) te passen (de oppas uren zitten ook in 20 uur/week).
  • Krijgt kost en inwoning en een eigen gemeubileerde kamer toegewezen.
  • Moet de mogelijkheid krijgen om een taalcursus te volgen.
  • Krijgt een maandelijkse tegemoetkoming (zakgeld) op zijn of haar rekening gestort (Au pair €450 en Au pair plus €550)
  • Bij een verblijf van een jaar heeft de Au pair recht op 14 dagen doorbetaald verlof.

Wat is een Au pair plus

Een Au pair plus is iemand met een gepaste opleiding, voormalige Au pair of heeft diploma’s geldend voor pedagogisch medeweker uit C.A.O kinderopvang met uitzondering van brancheopleiding ervaren Peuterspeelzaalleidster, c.q. veel ervaring met kinderen dan gewoon Au pair.

De Au pair verzekeringen 

De familie is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekosten- en reisverzekering voor de buitenlandse kandidaat. Babs Au pair Agency  werkt samen met de Au pair verzekering bedrijf. Voor Au pairs biedt Au pair verzekering partner een speciaal pakket aan de Au pair en gastgezin,  en heeft een aantal handige voordelen die u niet via een gewone ziektekostenverzekering kunt regelen.
Voor buitenlandse Nanny’s is er de speciale basis zorgverzekering voor kandidate.

Met de au pair verzekering verzekert u uw au pair tegen: geneeskundige kosten, buitengewone kosten (zoals repatriëring en hotelkosten bij overplaatsing naar een ander gastgezin), wettelijke aansprakelijkheid, annuleringskosten, reisbagage en ongevallen.

 

Wat zeggen onze klanten over ons!

door family Homayer, Amsterdam

"Erg positief. Nadatik het familie aanvraag formulier had gestuurd, werd ik binnen 1 dag gebeld voor een interview bij mijn thuis (Een aangename verrassing). Ik heb meteen daarna de benodigde documenten gestuurd en voor een sneller afhandeling..... "

Share This