Au Pair in Luxemburg

Wat is Au pair Luxemburg?

Een Au pair is iemand tussen 18 en 30 jaar oud, die graag voor korte of langere tijd wilt wonen en werken bij een gastgezin in een land naar keuze. De ideale mogelijkheid om een andere taal vloeiend te leren spreken en om te gaan met andere culturen waarbij de Au pair geen arbeid in de zin van de WAV (wet arbeid vreemdelingen) mag verrichten. De Au pair wordt voor de duur van het verblijf geaccepteerd als gezinslid. Voor de Au pair en gastgezin bestaan verplichte regels, die door de raad van Europa zijn opgesteld.
Het buitenlandse verblijf van de Au pair moet ten minste 3 maanden zijn en maximaal 1 jaar.

De Au pair en Au pair plus

 • Mag maximaal 30 uur per week met de verzorging van het kind (eren) bezig zijn en lichte huishoudelijke taken verrichten (5 uur per dag).
 •  Mag maximaal 2 keer per week gevraagd worden om ’s avonds op het kind (eren) te passen (de oppas uren zitten ook in 30 uur/week).
 • Krijgt kost en inwoning en een eigen gemeubileerde kamer toegewezen.
 • Moet de mogelijkheid krijgen om een taalcursus te volgen.
 • Krijgt een maandelijkse tegemoetkoming (zakgeld) op zijn of haar rekening gestort (Au pair €480 en Au pair plus €580)
 • Bij een verblijf van een jaar heeft de Au pair recht op 14 dagen doorbetaald verlof.

  Wat is een Au pair plus

  Een Au pair plus is iemand met een gepaste opleiding of voormalige Au pair of iemand met diploma’s geldend voor pedagogisch medewerker uit C.A.O kinderopvang met uitzondering van brancheopleiding ervaren Peuterspeelzaalleidster, c.q. veel ervaring met kinderen dan gewoon Au pair.

  Taken au pair

  De volgende huishoudelijke en kind gerelateerde taken vallen onder het au pair programma:   

  • Het voeden van kinderen (flesje, hapje).
  • Het naar bed brengen en uit bed halen van kinderen.
  • Het verzorgen van kinderen; verschonen, naar de wc gaan, wassen, aan- en uitkleden, tandenpoetsen en haren kammen.
  • Het maken van ontbijt en lunch, het klaarmaken van broodtrommeltjes voor kinderen.
  • Het klaarmaken van spullen voor de dagopvang van kinderen.
  • Het brengen naar en halen van school/ dagopvang.
  • Het organiseren van activiteiten voor kinderen, deze begeleiden en hieraan meedoen, zoals voorlezen, knutselen, zwemmen, spelen in de speeltuin, brengen naar vriendjes, etc.
  • Het doen van de afwas, afwasmachine in- en uitruimen. 
  • Het bereiden van simpele maaltijden. 
  • Het schoonhouden van de keuken. 
  • Het doen van kleine boodschappen. 
  • Het doen van de was, opvouwen, strijken en opruimen. 
  • Het opruimen en schoonhouden van de kinderkamer. 
  • Het opruimen en schoonhouden van de eigen kamer. 
  • Het opruimen en schoonhouden van het huis in het algemeen; hieronder vallen stofzuigen, stoffen en het schoonhouden van vloeren. 
  • Het opmaken van bedden en deze verschonen. 
  • Het buiten zetten van vuilniszakken (op de begane grond). 
  • Het uitlaten en te eten geven van huisdieren. 
  • Het verzorgen van planten. 

  De Au pair verzekeringen
  De familie is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekosten voor de buitenlandse kandidaat. 
  Het gastgezin ziet erop toe dat de Au pair van bij zijn/ haar aankomst in Luxemburg gedekt is door een aanvullende verzekering voor het waarborgen van de risico’s inzake medisch, farmaceutisch en hospitalisatie kosten in geval van ziekte of ongeval.

  Babs Au pair Agency  werkt samen met de Au pair verzekering bedrijf. Voor Au pairs biedt Au pair verzekering partner een speciaal pakket aan de Au pair en gastgezin, en heeft een aantal handige voordelen die u niet via een gewone ziektekostenverzekering kunt regelen.

  Met de au pair verzekering verzekert u uw au pair tegen: geneeskundige kosten, buitengewone kosten (zoals repatriëring en hotelkosten bij overplaatsing naar een ander gastgezin), wettelijke aansprakelijkheid, annuleringskosten, reisbagage en ongevallen.

  Wat zeggen onze klanten over ons!

  door family Homayer, Amsterdam

  "Erg positief. Nadatik het familie aanvraag formulier had gestuurd, werd ik binnen 1 dag gebeld voor een interview bij mijn thuis (Een aangename verrassing). Ik heb meteen daarna de benodigde documenten gestuurd en voor een sneller afhandeling..... "

  Share This