Au Pair England | België | Luxemburg

Au Pair naar buitenland

Voorwaarden:

 • Je bent minimaal 17 jaar maximaal 27 jaar oud
 • Je bent flexibel en gemotiveerd
 • Je kunt goed met kinderen omgaan
 • Je spreekt redelijk Engels
 • Je spreekt redelijk Engels
 • Je hebt minimaal een MAVO of VMBO – diploma
 • Je kunt referentie van oppas adressen opgeven

Au pair naar Engeland
Een Au pair naar Engeland is tussen 17 en 27 jaar oud, die graag voor korte of langere tijd wil wonen en werken bij een gastgezin. De ideale mogelijkheid om een andere taal vloeiend te leren spreken en om te gaan met andere culturen waarbij de Au pair geen arbeid mag verrichten. De Au pair wordt voor de duur van het verblijf geaccepteerd als gezinslid. Voor de Au pair en gastgezin bestaan verplichte regels, die door de raad van Europa zijn opgesteld.

Au pair in Engeland

 • Mag maximaal 5 uur per dag met de verzorging van het kind (eren) bezig zijn en lichte huishoudelijke taken verrichten.
 •  Mag maximaal 2 keer per week gevraagd worden om ’s avonds op het kind (eren) te passen.
 • Krijgt kost en inwoning en een eigen gemeubileerde kamer toegewezen.
 • Moet de mogelijkheid krijgen om een taalcursus te volgen.
 • De zak geld van de au pair is tussen 60/100 pond. Minimum zakgeld is 50 pond.
 • Bij een verblijf van half jaar (6 maanden) heeft Au pair recht op een week door betaald verlof.

Wat is een Au pair plus
Een Au pair plus is iemand met gepast opleiding en heeft meer ervaring met kinderen dan gewoon Au pair. Of voormalige Au pair (was au pair geweest). Het werk uur van de Au pair plus is tussen 7-8 uur per dag. Mag 2 keer per week gevraag worden om ’s avonds op het kind (eren) op te passen. De zak geld van de Au pair plus is tussen 70-120 pond. 

De Au pair verzekeringen en reis kosten (retour) naar Engeland
De verzekeringen (ongevallen, ziektekosten en aansprakelijkheid) en reiskosten worden door de Au pair zelfde betaald.

Au pair naar België en Luxemburg
Wat is een Au pair?
Een Au pair is iemand tussen 18 en 26 jaar oud, die graag voor korte of langere tijd wil wonen en werken bij een gastgezin in een land naar keuze. De ideale mogelijkheid om een andere taal vloeiend te leren spreken en om te gaan met andere culturen waarbij de Au pair geen arbeid in de zin van de WAV (wet arbeid vreemdelingen) mag verrichten. De Au pair wordt voor de duur van het verblijf geaccepteerd als gezinslid. Voor de Au pair en gastgezin bestaan verplichte regels, die door de raad van Europa zijn opgesteld.
Het buitenlandse verblijf van de Au pair moet ten minste 3 maanden zijn en maximaal 1 jaar.

De Au pair en Au pair plus

 • Mag maximaal 20 uur per week met de verzorging van het kind (eren) bezig zijn en lichte huishoudelijke taken verrichten (4 uur per dag).
 •  Mag maximaal 2 keer per week gevraagd worden om ’s avonds op het kind (eren) te passen (de oppas uren zitten ook in 20 uur/week).
 • Krijgt kost en inwoning en een eigen gemeubileerde kamer toegewezen.
 • Moet de mogelijkheid krijgen om een taalcursus te volgen.
 • Krijgt een maandelijkse tegemoetkoming (zakgeld) op zijn of haar rekening gestort (Au pair €450 en Au pair plus €550)
 • Bij een verblijf van een jaar heeft de Au pair recht op 14 dagen doorbetaald verlof.

Wat is een Au pair plus

Een Au pair plus is iemand met een gepaste opleiding, voormalige Au pair of heeft diploma’s geldend voor pedagogisch medewerker uit C.A.O kinderopvang met uitzondering van brancheopleiding ervaren Peuterspeelzaalleidster c.q veel ervaring met kinderen dan gewoon Au pair.
ringen

De Au pair verzekeringen 

De familie is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekosten- en reisverzekering voor de buitenlandse kandidaat. BabsAupairAgency  werkt samen met de Au pair verzekering bedrijf. Voor Au pairs biedt Au pair verzekering partner een speciaal pakket aan de Au pair en gastgezin,  en heeft een aantal handige voordelen die u niet via een gewone ziektekostenverzekering kunt regelen.
Voor buitenlandse Nanny’s, zorgverlener  en Domestic  werker is er de speciale basis zorgverzekering voor kandidate.

Met de au pair verzekering verzekert u uw au pair tegen: geneeskundige kosten, buitengewone kosten (zoals repatriëring en hotelkosten bij overplaatsing naar een ander gastgezin), wettelijke aansprakelijkheid, annuleringskosten, reisbagage en ongevallen.

 

 

Wat zeggen onze klanten over ons!

door family Homayer, Amsterdam

"Erg positief. Nadatik het familie aanvraag formulier had gestuurd, werd ik binnen 1 dag gebeld voor een interview bij mijn thuis (Een aangename verrassing). Ik heb meteen daarna de benodigde documenten gestuurd en voor een sneller afhandeling..... "

Share This