Algemenen voorwaarden Gastgezin en Au pair

Voorwaarden Gastgezin

In alle gevallen geldt voor de au pair:

 • De au pair heeft een geldig paspoort
 • De au pair vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • De au pair heeft niet eerder illegaal in Nederland verbleven.
 • De au pair heeft bij een eerdere aanvraag van een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens verstrekt of relevante gegevens achtergehouden.
 • De au pair is verplicht tijdens het verblijf in Nederland een Nederlandse Basisverzekering (de basis zorgverzekering) te hebben.
 • De au pair moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet de au pair laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Zo nodig moet de au pair zich tegen tbc laten behandelen. Komt de au pair uit Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika of uit een EER-land of EU-land? Dan is tbc-onderzoek niet nodig.

Voorwaarden Au pair naar Nederland te komen

 • De au pair is 18 jaar of ouder maar jonger dan 31.
 • De au pair gaat in Nederland verblijven in het kader van het uitwisselingsprogramma van de erkende referent.
 • De au pair heeft niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • De au pair heeft niet meer dan €34 betaald aan kosten voor de voorbereiding op het verblijf in Nederland.
 • De au pair heeft geen contract met een gastgezin of een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au pais bureau ondertekend waarmee hij zich verplicht tot het betalen van geld of een geldboete als sanctie wegens het niet nakomen van een of meerdere bepalingen van dit contract. 
 • De au pair heeft geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of Au pair bureau
 • De au pair gaat geen taken verrichten voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereist.
 • De au pair gaat wonen op het adres van het gastgezin. Hij gaat zich inschrijven bij de gemeente op het adres van het gastgezin.

Voorwaarden voor gastgezin

 • Het gastgezin bestaat uit 2 of meer personen.
 • Het gastgezin heeft rechtmatig verblijf in Nederland.
 • De au pair heeft nog niet eerder voor het gastgezin (in het buitenland) gewerkt.
 • De au pair werkt maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week. Daarnaast heeft de au pair minimaal 2 vrije dagen per week.
 • Uw au pair verricht alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden.
 • Het gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
 • Het gastgezin en de au pair maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. Het gastgezin en de au pair hebben deze dagindeling ondertekend. In de dagindeling moet minimaal staan:
  -hoeveel uur lichte huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen,
  -welke 2 dagen in de week de au pair vrij is en wie het alternatief is van de au pair voor het doen van de lichte huishoudelijke werkzaamheden.
 • Het gastgezin moet voldoende inkomen hebben.

  Wat zeggen onze klanten over ons!

  door family Homayer, Amsterdam

  "Erg positief. Nadatik het familie aanvraag formulier had gestuurd, werd ik binnen 1 dag gebeld voor een interview bij mijn thuis (Een aangename verrassing). Ik heb meteen daarna de benodigde documenten gestuurd en voor een sneller afhandeling..... "

  Share This